оттеглям

оттеглям
гл. - отделям, откъсвам, отвързвам
гл. - отменям, анулирам, унищожавам

Български синонимен речник. 2013.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • оттеглям се — гл. отдръпвам се, дръпвам се, отстъпвам, издърпвам се, отдалечавам се, отстранявам се гл. стоя настрана, страня, откъсвам се гл. отчуждавам се гл. напускам работа, излизам в пенсия, пенсионирам се гл. отивам си, тръгвам, потеглям гл …   Български синонимен речник

  • отстранявам се — гл. махвам се, отдръпвам се, оттеглям се, оттеглям се настрана, отделям се, отдалечавам се, тръгвам, откъсвам се, изтеглям се гл. напущам, бягам, изоставям, отбягвам, изчезвам, избягвам, измъквам се, откопчвам се гл. стоя настрана, страня,… …   Български синонимен речник

  • анулирам — гл. обявявам за недействителен, отменявам, прекратявам, унищожавам, премахвам, развалям, заличавам, изтривам, затривам гл. отменям гл. оттеглям гл. отхвърлям, касирам …   Български синонимен речник

  • бягам — гл. тичам, припкам, търча, летя, бързам, изтичвам, изтърчавам, притърчавам, дотърчавам, прибягвам, притичвам, потичвам, поприпквам, плюя си на петите гл. избягвам, отбягвам, оттеглям се, напускам, страня, разбягвам се, отдалечавам се, отстранявам …   Български синонимен речник

  • вдигам си парцалите — словосъч. махвам се, отстранявам се, отдалечавам се, избягвам, отделям се, отвеждам се, напущам, оттеглям се, отивам си, изчезвам, пръждосвам се, измитам се, смитам се, офейквам, дявам се словосъч. скривам се, потъвам в земята, изгубвам се, няма… …   Български синонимен речник

  • дезертирам — гл. отклонявам се, отлъчвам се, бягам, избягвам, клинча, изклинчвам гл. отдръпвам се, оттеглям се, изоставям, отстъпвам …   Български синонимен речник

  • дръпвам се — гл. отдръпвам се, оттеглям се, отстъпвам, махвам се, отбягвам, страня гл. трепвам, свивам се, сепвам се …   Български синонимен речник

  • излизам в пенсия — словосъч. оттеглям се, напускам работа, пенсионирам се …   Български синонимен речник

  • измитам се — гл. махвам се, отивам си, напущам, оттеглям се, пръждосвам се, обирам си парцалите …   Български синонимен речник

  • изчезвам — гл. губя се, изгубвам се, скривам се, избягвам от погледа, ставам невидим, скривам се от погледа, крия се, загубвам се, потъвам, потъвам в земята, потъвам вдън земя, пропадам, падам, няма ме, липсвам, заличавам се гл. изфирясвам, топя се, стапям… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”